Finanční týrání: Jemná forma emočního týrání

Jednou větou se dá finanční týrání vysvětlit, jako cíl násilníka převzít kontrolu nad financemi oběti, udržet si moc ve vztahu a zabránit oběti takový vztah opustit.  

Výzkum v USA ukázal, že finanční týrání se vyskytuje v devadesáti devíti procentech případů domácího násilí. Bohužel, dnes je již běžné i u seniorů a dochází k němu i ve všech sociálních třídách společnosti.

Co je ale vlastně finanční týrání opravdu?

Stejně jako u jiných forem týrání, může finanční týrání začít jemně. Může to dokonce zpočátku vypadat jako láska, protože násilníci velmi dobře ovládají manipulaci a v počátku vztahu se tedy mohou zdát velmi okouzlující. Násilník může například učinit prohlášení: „Vím, že právě teď jsi pod velkým stresem, tak proč mi prostě nedovolíš, abych se staral o naše finance?“ Násilník tedy často jedná tak, jako by převzetím odpovědnosti za finance dělal laskavost a usnadnil tím oběti život.  Za těchto okolností může oběť věřit, že by měla nebo může důvěřovat partnerovi, do kterého je zamilovaná a vlastně mu dobrovolně umožní převzít kontrolu nad společnými financemi. Tento scénář obvykle vede k tomu, že násilník začíná pomalu před obětí zatajovat informace, omezuje oběti přístup k finančním prostředkům a v době, kdy se oběť rozhodne, že chce převzít zpět kontrolu nad finančními prostředky, zjistí, že všechny účty byly přesunuty, nebo nemá přístup k rodinným financím.

V jiných případech může být finanční týrání mnohem zjevnější. Pachatelé často používají násilí nebo hrozby násilí a zastrašování, aby zabránili oběti mít přístup k rodinným financím. 

V případě ženy pak může finanční týrání způsobit, že se dokonce bojí takový vztah opustit, protože se obává, že se nebude moci postarat o sebe nebo o své děti. V některých případech je finanční týrání přítomno po dobu celého vztahu a v jiných případech finanční týrání začíná, když se oběť pokouší takový vztah opustit nebo již opustila.

Jak ale oběť zjistí, zda je finančně týraná?

Chce-li oběť zjistit, zda ji partner finančně týrá, měla by odpovědět na následující otázky.

Partner-tyran:

 • Půjčuje si peníze od oběti nebo její rodiny?
 • Nutí oběť, aby mu umožnila přístup ke svým bankovním účtům a provádí finanční operace bez jejího souhlasu, ale sám odmítá poskytnout přístup ke svým bankovním účtům?
 • Má oběť pocit, že nezná podrobnosti o penězích nebo domácích zdrojích?
 • Dává oběti stanovené množství peněz, které může utratit a nic víc, i když proti tomu má oběť námitky?
 • Zpochybňuje nákupy oběti, které provedla?
 • Naléhá na oběť, aby opustila svou práci nebo ji v práci brání?
 • Používá stalking nebo oběť v práci obtěžuje?
 • Nadužívá kreditní karty oběti nebo odmítá platit účty a tím snižuje úspory oběti?
 • Zadržuje oběti jídlo, oblečení nebo nezbytné léky?
 • Nutí oběť prodat nebo přepsat její dluhopisy, akcie, pojistky, smlouvy nebo majetek?
 • Nutí oběť, aby souhlasila s plnou mocí, aby mohl podepisovat právní dokumenty?
 • Nutí oběť pracovat v rodinném podniku za malý nebo žádný plat?
 • Podává nepravdivé pojistné nároky nebo podvodná daňová přiznání jménem oběti?
 • Nepřispívá na výchovu dětí, nájemné, jídlo a další potřebné věci?
 • Nutí uzavírat půjčky, leasingy, hypotéky jménem oběti?

Pokud je odpověď „ano“ na více než jednu z těchto otázek, může se jednat o finanční týrání. U konkrétních případů pak lze doložit, že tam, kde dochází k finančnímu týrání, mohou v tomto vztahu pravděpodobně také existovat jiné formy týrání. 

Jaké kroky může oběť podniknout, aby se ochránila před finančním týráním?

Pokud má tyran přístup ke kreditním kartám a bankovním účtům oběti, může se pokusit úmyslně oběť poškodit přečerpáním hotovosti na účtu, aby bylo pro oběť těžší opustit vztah. Oběť však může podniknout kroky k ochraně sebe a svých peněz, ať už zůstane ve vztahu nebo odejde.

Uchovávat své osobní údaje v bezpečí

Oběť by měla kontaktovat svou banku a požádat ji o změnu přístupových kódů ke svým účtům. Změnu PIN kódu na kreditních kartách je v dnešní době zcela běžné měnit již na bankomatech příslušné banky. Měla by změnit svá hesla ve svém osobním počítači nebo telefonu, včetně hesla, která používá k přihlášení ke svému bankovnímu účtu. A hlavně, nepředávat žádná hesla nikomu jinému.

Nepodepisovat žádnou formu finanční smlouvy předloženou tyranem

Chránit svůj kredit

Pokud účet oběti vykazuje aktivitu kterou nezná, měla by okamžitě kontaktovat svou banku a požádat o zablokování účtu, případně po konzultaci s bankou může celou věc oznámit policii s podezřením na podvod. 

Šetřit si peníze

Pokud to situace dovoluje, měla by si oběť začít šetřit peníze a ukládat je na místo, kam se násilník nemůže dostat. Nejbezpečnější je otevřít nový bankovní účet, o kterém zneuživatel neví. Oběť by neměla opomenout na poštu spojenou s tímto účtem, která může přijít na adresu, kde je oběť společně s násilníkem.

Plánovat si budoucí život

Oběť se může obávat nedostatku vzdělání nebo pracovní praxe, aby získala dobrou práci bez partnera. Péče o děti nebo jejich přeprava do školy a ze školy, na kroužky nebo tréninky mohou být problémem. Oběť by se měla obrátit buď přímo na policii nebo na jedno ze specializovaných pracovišť poskytujících bezplatnou pomoc osobám ohrožených domácím násilím. Všechna místa pomoci jsou velmi přehledně zpracovaná na webových stránkách „zenavtisni.cz“.

Dopad finančního týrání

Krátkodobé a dlouhodobé účinky finančního týrání jsou devastující. Poškození může trvat měsíce, roky a dokonce i desetiletí. 

Z krátkodobého hlediska je pro zajištění bezpečnosti nezbytný přístup k aktivům. Bez majetku nejsou oběti často schopny získat bezpečné a dostupné bydlení nebo prostředky na zajištění sebe nebo svých dětí. S realistickými obavami z bezdomovectví není divu, že se některé někdy vrátí k partnerovi tyranovi.

Co potřebuje oběť vědět, když je připravena takový vztah opustit?

Nejvyšší prioritou je dostat se z takového vztahu co nejbezpečněji. Když se oběť chystá opustit takový vztah, mohou se problémy s penězi zdát ohromující. Může však podniknout kroky k ochraně své a svých dětí. Důležité je vytvořit si plán, jak násilníka opustit.

Důležité je shromažďovat důležité dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy, pojistné, úvěrové smlouvy, doklady o dosaženém vzdělání. To zvyšuje nezávislost oběti v případě rozvodu nebo řízení o svěření dětí do péče.

Možná nebude mít oběť čas shromáždit mnoho informací a dokumentů, než odejde. Nevadí, to je v pořádku.

Jakmile je oběť od násilníka pryč, může podniknout kroky k obnovení svého účtu a stát se opět finančně nezávislou. I u nás existují programy na pomoc obětem domácího násilí.

Je dobré si promluvit si s finančním odborníkem. Oběť může získat rady ohledně řešení dluhů, hypotéky nebo úvěrových otázek. Odborník může pomoci vytvořit podrobný plán na obnovení financí.

Nenechte se finančně týrat.

Nepřipusťte, abyste zůstala úplně bez prostředků.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.