Gaslighting: forma psychické manipulace a citového vydírání

„Můj život vypadá jako lež, kterou vymyslel někdo jiný, pro mě z neznámého důvodu a pro mé týrání. Snažím se udělat z této lži pravdu, ale bez ohledu na to, jak velkou vnitřní sílu tomu věnuji, jak tvrdě se snažím a snažím, změní se vždy všechno v opak toho, co má být pravda a je to zase jenom lež.“

Myslím, že tato slova přesně ilustrují, jak se může cítit člověk, který už nedůvěřuje své vlastní mysli nebo má pocit, že nemá nárok na svou vlastní realitu. A právě to jsou důsledky Gaslightingu.

Není to tak dávno, kdy jsem se s tímto termínem setkala poprvé. Gaslighting vzniká tak pomalu, že ho někteří neberou vůbec vážně. Přála bych si tedy, aby více lidí pochopilo, o co vlastně jde.

Co je to Gaslighting a proč se tomu tak říká?

Gaslighting je další z forem psychického týrání. Význam pro tuto formu psychického týrání poskytl film „Gaslight“ z roku 1944 s Ingrid Bergmanovou v hlavní roli.  Zápletka filmu není nijak složitá. Manžel se chce zbavit své důvěřivé a naivní ženy, aby se dostal k jejím penězům. Různými způsoby se tedy snaží znevěrohodnit její vnímání reality a doslova ji dohnat k šílenství. Úmyslně manipuluje s předměty, aby manželku znejistil. Popírá jí, že si všiml některých podivných událostí (např. blikající plynové lampy), nebo ji obviňuje z chybějících věcí (které dříve sám ukradl). Dělá to tak dlouho, dokud jeho manželka skutečně nezačne o sobě pochybovat. 

Tyran se u Gaslightingu z jakéhokoli důvodu snaží u oběti zničit víru ve vlastní vnímání. Jak často se ve skutečnosti stává, že někdo skutečně manipuluje s předměty, jak je uvedeno ve zmíněném filmu, nevím. Vím však, že Gaslighting je často mnohem skrytější a plíživější než se může zdát a obětem může trvat dlouho, než přijdou na to, co se s nimi vlastně děje.

Gaslighting může vypadat takto:

Tyran:

 • Tvrdí, že týraná osoba udělala něco, co si nepamatuje.
 • Popírá, že by udělal nebo řekl něco sám.
 • Popírá, že se určitá událost skutečně stala.
 • Obviňuje týranou osobu například z hádky, potíží ve vztazích, neúspěchu z nových přátelství nebo problémů v práci.
 • Otáčí slova nebo vkládá svá slova do úst oběti.
 • Obviňuje oběť z nevhodného chování nebo například oblečení.

Někdo by si mohl říkat, „Je to opravdu tak špatné? Zažil to vůbec někdo někdy?“ Zaprvé, ano, mnozí to již zažili. Zadruhé, ano, je to špatné, pokud se to stává. Je to špatné, když se to stane prostřednictvím někoho, komu oběť důvěřuje a je to špatné, protože to může mít pro týranou osobu vážné důsledky.

Gaslighting je skutečný, i když je to pro druhé obtížné vidět. Často přehnaná reakce postižených na zdánlivě neškodné věci nebo výroky tyranů mohou vést přesně k tomu, o co tyrani usilují. Oběti jsou označovány jako „příliš citliví“ nebo dokonce jako „blázni“. Gaslighting je jako napadat mozek někoho jiného.

Je důležité zmínit, že Gaslighting je často způsobován osobou, které oběť důvěřuje, miluje ji a nebo je na ní závislá. Proto není snadné zjistit, že k týrání vůbec dochází. Obzvláště ne, pokud se jedná o dítě, které je existenčně závislé na tyranovi. Ale i později, v partnerství, přátelství nebo v práci, se oběť často setkává se dlouhodobým týráním, aniž by o tom věděla. Nikdo totiž nepředpokládá, že milovaná osoba něco takového udělá. Spíše se člověk snaží hledat chybu u sebe.

Důsledky tohoto psychického týrání jsou však zřetelné a týraný člověk často netuší, co se s ním vlastně děje nebo proč. Týraní lidé již často nevěří ani svým vlastním pocitům, vlastním smyslům, vlastní mysli nebo vlastní paměti. Člověk se začíná neustále ptát, ověřovat si pravdu a je obecně velmi nejistý.

Dlouhodobě může Gaslighting vést k různým závažným duševním onemocněním. Může to začít od úzkostných poruch a panických útoků přes deprese a disociativní stavy až po psychotické fáze.

Když jsem se začala Gaslightingem zabývat, narazila jsem na některé ženy, které říkají, že jejich partner (bývalý) na nich Gaslighting používal. Jak je vidět z výše uvedeného, je potěšením pro některé tyrany pracovat s obrazem „hysterické ženy“. Je to velmi pohodlný způsob, jak někoho umlčet, když budeme popírat jeho důvěryhodnost.  

Rozpoznejte Gaslighting a začněte věřit sama v sebe

Trvá dlouho, než sama oběť zjistí, že je psychicky týraná. Gaslighting je tak nepolapitelný, že se oběť neodváží sdělit někomu svůj problém, protože by ji nikdo stejně nevěřil. Často zažívá, že i lidé, kteří jsou ji blízcí ji nevěří, což pro ni může být také velmi škodlivé.

Jedna žena mi doslova řekla: „Dnes se s tím vypořádávám jinak. Nemusím nikomu dokazovat, co se stalo. Vím to, a to mi stačí. Nejdůležitější věcí je, že věřím sama sobě.“

Tyran ve vztahu k oběti velmi často používá následující (nebo podobné) věty: 

 • „Máš bujnou fantazii.“
 • „Něco se s tebou děje.“
 • „Vždycky jsi byla velmi problematická.“
 • „Ach, nebuď tak citlivá.“
 • „Kvůli tomu se opravdu nemusíš rozčilovat.“
 • „Jsi taková královna dramatu.“
 • „Stále se hádáme kvůli tvým chybám.“
 • „Stále děláš z komára velblouda.“
 • „Co by si měli myslet moji přátelé, když se takto chováš?“
 • „Jsi dětinská.“
 • „Stále přeháníš.“
 • „Hlavně nic nepředstírej!“
 • „Vidíš stále duchy.“
 • „Jsi paranoidní.“

Každý musí věřit svému vlastnímu vnímání. Pokud člověk něco vnímá, pak je tento pocit oprávněný a nikdo nemá právo říkat, že je to jinak. Důležité je nedovolit nikomu, aby posuzoval pocity druhých. Nedovolit mu, aby pocity druhých potlačoval nebo zkresloval. Nenechat ho, aby druhé přesvědčoval, že něco udělali nebo neudělali. Naše realita je naše realita a má své opodstatnění.

Naučte se důvěřovat svému vlastnímu vnímání, identifikovat spouštěcí situace a lépe se s nimi vypořádat.

Není v pořádku, když se člověk pokouší popřít nebo narušit identitu jiné osoby.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.