Přichází Vánoce, čas Tiché noci.

Naladit se na vánoční svátky nebude letos úplně jednoduché. Smích a veselí se v posledních měsících přesunuly z ulic a náměstí za dveře bytů a domů. Letošní Vánoce budou jiné než obvykle, a protože budou jiné, je jiné i moje letošní přání. Ono to vlastně ani přání není, je to spíš zamyšlení.

Nenechte si letošní Vánoce ničím pokazit. Vraťte se v době vánočních svátků myšlenkami do svého dětství. Vybavte si vzpomínky na slavnostní chvíle v rodinném kruhu, rostoucí napětí při rozdávání dárků a znovu si připomeňte tu tajuplnou atmosféru. Štědrý den, kdy zavládne slavnostní nálada, a večer, kdy se pak celá rodina sejde u svátečního stolu a odevšad zní píseň o Tiché noci.

Ale kde se vlastně ta nejznámější píseň Vánoc vzala? Jak vznikla, a co se v ní skrývá?

Tichá noc, svatá noc

Tichá noc, svatá noc,

jala lid v blahý klid.

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,

hvězdy při svitu u jeslí dlí,

v nichž malé děťátko spí,

v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc!

Co anděl vyprávěl, přišel s jasností v pastýřův stan,

zní již z výsosti, z všech země stran:

„Vám je dnes spasitel dán;

přišel Kristus Pán!“

 Tichá noc, svatá noc!

Ježíšku na líčku

boží láska si s úsměvem hrá,

zpod zlaté řasy k nám vyzírá,

že nám až srdéčko plá,

vstříc mu vděčně plá.

Píseň „Tichá noc, svatá noc“ vznikla v těžkých časech válek, přírodních katastrof, hladu, smutku, chudoby a epidemií. Již při poslechu jejích prvních tónů však cítíme naději, podporu a lásku. Jako malé světlo v černé noci zažehla tato píseň jiskřičku naděje a vřelosti. Její poselství je spojující silou, která působí přes hranice zemí, překonává jazykové bariéry i vyznání.

Uklidňující melodie dodává naději a lásku. Lidmi zapomenutý dar. Také my možná zapomínáme na jeden vzácný dar. Je určen každému z nás a je životně důležitý. My se mnohdy zabýváme jen bezcennými věcmi, a přitom nám tento pravý a jedinečný dar uniká. Měli bychom si včas uvědomit, co je pro nás skutečně hodnotné. Mohlo by být totiž pozdě. Život je příliš krátký na to, abychom mohli ztrácet čas neužitečnými věcmi.

Láska dává člověku jistotu, že někam patří, poskytuje člověku prostor k životu, opravdově se zajímá o druhého, neodsuzuje, neponižuje, přijímá člověka takového, jaký je. Přináší naději i tam, kde již naděje není. Je vždy nezištným darem. Láska bdí nad každým z nás.

Přeji Vám a všem Vašim blízkým o letošních Vánocích hodně lásky.

A tak tedy …

                    Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid…


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.