Na aktuální téma: Nekončící série vloupání do rodinných domů v okolí Prahy

Občané Jesenice, Osnice a řady dalších okolních měst a obcí čelí od loňského roku nekončící sérii vloupání do jejich rodinných domů. Policie doposud žádného pachatele nezadržela. Občané se tak ocitli nedobrovolně v situaci, kdy se musí začít obávat o bezpečnost svou, svých blízkých a svého domova. Do dnešního dne došlo k více než stovce případů vloupání.

Těžko se tedy asi obyvatel, který žije v takové rizikové oblasti může smířit s prohlášením ministra vnitra Hamáčka, který v Otázkách Václava Moravce v narážce na vlnu vloupání do rodinných domů uvede, že se zase těší na nějakou petici od starostů a že má poslat sto policistů do Jesenice. V tom samém pořadu si potom postěžuje, že nemá policisty, nemá je z čeho zaplatit a potřeboval by miliardu navíc na stabilizační příplatek a potom by tam (patrně mínil Jesenici a okolní města a obce) ti policisté byli.

Sama sobě si říkám, je dobře, že ministr vnitra takhle reaguje na tak výjimečnou situaci? Petici nazve „nějakou peticí“? Vždyť je to přeci petice starostů měst a obcí. Ti zastupují určitou skupinu obyvatel a ti obyvatelé zase řádně platí své daně, ze kterých se zase platí policie. Čemu se tedy diví?

Policie nemá lidi? Dovolím si zde prezentovat svůj názor. Přeci jen jsem v tom systému strávila přes dvacet roků. A začnu otázkou. Je systém práce policie nastavený dnešním požadavkům?  Policistům v terénu zabírají většinu času výjezdy a provádění zákroků. Zpracovatelé se soustředí na své specifické případy. Stálá služba a operační střediska mají dost starostí s koordinací služby v terénu. Nadřízení jsou zaneprázdněni administrativními povinnostmi. Stručně řečeno, myslím si, že nikdo z nich nemůže vidět trestný čin komplexně.

Ono i další prohlášení ministra vnitra o tom, že policie v této fázi dělá maximum pro to, aby tu skupinu dopadla, není moc uklidňující. To, že policie dělá maximum pro objasnění nějakého trestného činu, přeci lidé od policie obecně očekávají. To asi není něco, z čeho by si měl občan sednout na zadek. Jsem přesvědčená, že policista, který si zlomí ruku, bude taky očekávat od lékaře, že udělá maximum, aby s tou rukou zase hýbal. Jsou to hodně nešťastné výroky. To je, jako když vám někdo řekne, my jsme na to celou dobu kašlali, ale teď, když je to už teda medializované, tak děláme maximum pro to, abychom tu skupinu dopadli.

Jak se má, ale prostý občan bránit? Jak se má v takové situaci chovat?

Pro lidi je prioritní, aby vykrádání domů ustalo. Je jim dokonce asi jedno jak nebo proč k tomu dojde. Dokonce si myslím, že kdyby se pachatelé přemístili jinam, tak si lidé V Jesenici a jejím okolí oddechnou takovým tím českým…. „Ať si je policie honí kde chce, hlavně, že tady už nekradou a je klid.“  

Občané jsou ze vzniklé situace tak zoufalí, že se organizují do jakýchsi domobran. Ze své praxe nejsem podporovatelem takových akcí.  Na druhou stranu, při více než stovce vloupání chápu, že se lidé uchylují k tomuto řešení situace. Jsou ve stavu, kdy se domnívají, že jim policie už není schopna pomoci. Což je docela smutné.

„U nás máme domobranu“ je sice hezké prohlášení, ale potřeba vidět i druhou stranu mince. Uvědomit si, že domobrana může svou činností narušit operativně taktickou činnost kriminálních nebo specializovaných útvarů policie. Policie totiž nebude nikoho informovat o svých opatřeních a z povahy své práce ani nemůže. Pro domobrany neexistuje žádný právní rámec. V případě jakéhokoliv kontaktu s případnými pachateli musí člen takové domobrany postupovat jako každý jiný občan, tedy v rámci Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.).  

§ 28 Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29 Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

§ 32 Oprávněné použití zbraně

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

Za tyto mantinely nelze jít.

Nejdůležitější u takových domobran je v každém případě organizace. Pokud nejsou organizovány, může horlivost některých občanů vést k nějakému neštěstí, které pak zcela takový dobrý úmysl zastíní a na celou domobranu vrhne negativní světlo.

Když už tedy domobrana vznikne, měla by se její činnost opírat o osobu, která se v bezpečnostní problematice přímo pohybuje. Ráda bych napsala, že by se měla opírat o bezpečnostního experta, ale když ta slova slyším naskakuje mi husí kůže. Zadejte si na Google heslo bezpečnostní expert. Budete se divit, co všechno tam najdete. Dnes se totiž stává bezpečnostním expertem i pravidelný divák kriminálních seriálů. Můj přítel s oblibou říkává, že pokud bychom mohli bezpečnostní experty vyvážet, tak naše země nebude mít žádné dluhy. V každém případě by organizátoři domobran měli hledat mezi sousedy někoho, kdo pracuje u policie, v armádě nebo u celní správy. Tito lidé mají zkušenosti s koordinací takových akcí.

Umím si ale třeba představit, že jednotlivé domobrany budou spolupracovat s policií. Tyto by měly působit spíš jako „zpravodajské jednotky“, tedy skupiny, které se zaměřují na sběr dat a informací. Taková koordinovaná činnost domobrany pak může skutečně policii hodně pomoci. Policie může posílit některá místa, kde domobrana nefunguje. Zaměřit by se tedy měli především na průjezdy vozidel v různých časech na různých místech, popisy neznámých osob. Pokud občané taková data shromažďují, měla by se soustřeďovat na jednom místě a předávat je pravidelně policii. S daty se musí pracovat.

Informace je v tuto chvíli největší zbraň, která povede k dopadení pachatelů.

V žádném případě by se domobrana neměla nikdy snažit pachatele zadržet. Pořizovat jejich fotografie. Za žádných okolností by domobrana, ale ani ostatní obyvatelé neměli vyhledávat otevřenou konfrontaci se zloději. Pokud je to možné, tak by  se jí měli vyhnout. Takové setkání může vést k nebezpečným zkratovým reakcím ze strany zloděje. Je potřeba si uvědomit, že sám zloděj nemá zájem o konfrontaci s obyvateli domácnosti. Ve většině případů se sám zloděj totiž domnívá, že domov je prázdný. Zloděj hledá spíše volný prostor.  

I když většina zlodějů nenosí střelné zbraně, nejsou neozbrojení. Zbraň číslo jedna je předmět, který umožnil pachateli otevřít okno nebo dveře, např. šroubovák. Je potřeba si tedy uvědomit, že by jej mohl zloděj použít jako bodnou zbraň.

Viděla jsem snad všechna videa, která byla v souvislosti s vloupáními policí zveřejněna.  Asi neřeknu žádné moudro, ale je jasně vidět, že pachatelé jsou organizovaní a disciplinovaní.Jejich pohyb na pozemku není chaotický, nejsou nervózní. Pokud by existovaly záběry uvnitř domu, bylo by zajímavé vidět, jak se pohybují uvnitř. Někde jsem četla, že si pachatelé na pozemku fotili, kde jsou rozmístěné bezpečnostní kamery. Ptám se proč? Jsou snad natolik drzí, že při vloupání si dokumentují stávající zabezpečení domu, aby se mohli vrátit na místa, kde již kradli? 

Co se týká zabezpečení rodinných a bytových domů, zastávám názor, že tato oblast se má řešit již při samotném plánování, projektování a stavbě domu. Tato oblast má před sebou velkou budoucnost. Její boom nás teprve čeká. Věřím, že se ještě dočkám doby, kdy architekti budou sedět s lidmi z oblasti bezpečnosti a společně řešit problematiku zabezpečení domu. Stejně tak tato oblast zasáhne i zahradní i krajinářskou architekturu.  Dům bez oken nebo dveří dnes taky nikdo neprodává.  A tak to jednou bude i se zabezpečením domů. Zabezpečení domů se jednou prostě stane základním vybavením domů a bude se muset promítnout do ceny nemovitostí. My dnes postavíme dům, nastěhujeme se a pak začneme řešit zabezpečení. Při představě, kde všude se bude vrtat, bourat, přestavovat, kácet, se ze zabezpečení ubírá a ubírá a ubírá. Majitel je sice spokojený, ale zabezpečení domu je tak děravé, že to jsou vlastně jen vyhozené peníze, a bohužel ne malé.

Stejně tak je to i s kvalitou těchto zabezpečovacích systémů. Zabezpečení by mělo být řešeno vždy komplexně. Propojování různých systémů od různých společností vede pouze k tomu, že se majitel domu stává sám zajatcem svého zabezpečovacího systému. Zabezpečení je nutné řešit pouze s odborníky.  K zabezpečovacím systémům připravuji samostatný článek.

V posledních dnech nešlo přehlédnou, že k vloupáním začalo docházet na nových místech. Nevím, zda se jedná o stejnou skupinu pachatelů nebo tuto situaci využily další jednotlivci, či skupiny pachatelů, ale již v prosinci jsem věděla, že by všichni měli počítat i s možností přesunutí problému v prostoru, čase, cíli, taktice a deliktu.

Co to znamená?

Pachatelé se mohou přesunout z jednoho místa na jiné. Mohou začít využívat jiné období. Například začnou domy vykrádat dopoledne. Mohou se začít zaměřovat na jiné cíle. Začnou brát velké věci, jako jsou televize, obrazy a další předměty. Určitou metodu páchání trestné činnosti nahradí jinou. A určitý trestný či nahradí jiným. Myslím, že jsem již někde četla, že snad při jednom z vloupání došlo již k fyzickému napadení obyvatele domu.  

Situace, která zde nastala, je hrozně nešťastná. V rámci bezpečnostních složek se k šetření závažných událostí vytvářejí specializované pracovní týmy. Sama ze své praxe, jsem se při zřizování týmů setkávala s tím, že se reaguje na skutečnost, která se již udála, nikoliv v předstihu předcházení nepříjemným věcem. V tomto směru chybí policii stále předvídavost.

Proč o tom píšu? Protože tady je to obdobné. Teprve medializace novináři vše rozhýbala a policie vytvořila tým. Najednou tady máme sérii přes sto případů vloupání. Taková masivní medializace nemůže kriminalistům nijak pomoci. Za takové situace nemáte klid na práci a jste pod tlakem. Na druhou stranu se pod takový tlak pravděpodobně dostali svou nečinností.

Celou záležitost budu z odborného hlediska samozřejmě sledovat i nadále.

V případě, že máte zájem, podívejte se na můj blog www.bezpecnostzen.cz , kde se věnuji všem tématům ohledně bezpečnosti. Je zde i řada článků, které se problematice vloupání přímo věnují, jako například „Jedete na dovolenou? Nenechte se překvapit zloději!“ nebo „Co dělat, když je v domě zloděj?“ a „Vykradli váš byt nebo dům? Jak postupovat?“

…..a myslím, že jsou tam i další zajímavé články.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.