Strategie vojenského výcviku, které můžete použít ve svém podnikání

Jak mohou vojenské výcvikové strategie pomoci zvýšit spokojenost s prací a produktivitu firmy?

Techniky vojenského výcviku jsou často spojovány s válkou, ačkoli manažeři firem se od nich mohou poučit v několika užitečných lekcích. Disciplína, vysoké standardy, vedení, sebevědomí, odpovědnost a diplomacie, jsou součástí výcvikových strategií používaných v armádě. Tyto stejné dovednosti lze použít i ve vašem podnikání. Značný počet podnikatelských aktivit a projektů je dokončen týmovou prací, takže soudržná jednotka je vždy rozhodující. Majitelé a manažeři společností, kteří implementují tyto vojenské techniky, dosahují často vyšších zisků, lepší výkonnosti zaměstnanců a lepší pověsti svých firem.

Je ohromující, co dokážou dobře vycvičení a oddaní vojáci tváří v tvář smrti, strachu, fyzické námaze a nepříteli, který je odhodlán je zabít.

Buďte silným vůdcem a vytvořte výjimečný tým

Výcvik vojenského vedení zahrnuje vytvoření vůdců, kteří jednají ve prospěch celé jednotky a k dosažení konkrétních cílů. Kvalita vedení často určuje úspěch jednotky. Výjimeční vůdci jsou schopni motivovat skupiny lidí s různými osobnostmi a zázemím. Ukazují svému týmu, že kladou jeho potřeby nad své vlastní. Vůdce, který se opravdu stará o svůj tým, má zaručeno, že v dlouhodobém horizontu mu tento přinese lepší výsledky. Silní vůdci jdou také příkladem, což znamená, že přijímají stejné výzvy jako jejich tým, místo toho, aby je nechali osamoceně.

Nejhorší vůdci kladou na své lidi požadavky, které sami nemají v úmyslu následovat. Je tedy škoda, že tohoto ducha jsme ztratili právě ve věku obrovských benefitů a dalších výhod pro vedoucí představitele společností.

Ti nejlepší vůdci nic nepožadují, ale prostě se chovají tak, jak si přejí, aby se chovali jejich zaměstnanci. Funguje to pokaždé.

Pracovat jako tým, znamená být silná firma

Jednou z prvních věcí, kterou se noví rekruti v armádě učí, je, že tým je důležitější než jednotlivec. Pokud má jeden člen jednotky potíže, mají ho pak všichni členové týmu. Problémy a nedostatky konkrétního člena je tedy třeba rychle řešit, aby byla udržena celková morálka týmu.

V rámci firmy je tedy důležité zdůraznit členům týmu, že by měli spolupracovat na dokončení projektů a úkolů, namísto toho, aby se soustředili pouze na své vlastní programy.

Práce v týmu na pracovišti má mnoho výhod. Podporuje kreativitu a učení, sdružuje jednotlivé silné stránky, buduje důvěru mezi členy týmu a učí dovednosti, které mohou překonat napjaté konflikty v rámci podniku.

Práce v týmu podporuje ztotožnění se s firemními hodnotami, vizemi a posláním firmy, které jsou v armádě vysoce považovány. Zaměstnanci by se měli cítit hrdí na svůj přínos pro tým a uvědomit si, že výsledek, dosažení cíle, bylo způsobeno týmovým úsilím, nikoli čistě jejich vlastní prací. To vytváří spojení mezi zaměstnanci a firmou a celkově vyšší spokojenost v práci.

Inteligence je klíčem k tomu, abyste se dostali dál

Mnoho vojenských operací zahrnuje vyhledávání informací o plánech a rozhodnutích nepřátel. Jednotky provádí tuto taktiku za účelem získání konkurenční výhody. Firmy mohou také těžit ze shromažďování informací o strategiích, plánech a existujících produktech konkurentů. Tento druh průzkumu trhu může poskytnout firmě cenné údaje pro plánování nového vývoje, který by oslovil velkou zákaznickou základnu. Pokud je tento výzkum prováděn v rámci etických zásad, je to výhodný způsob, jak udržet podnik co nejkonkurenceschopnější.

Budujte individuální důvěru

Přestože je důležité procvičovat týmovou práci ve vaší organizaci, je také důležité zajistit, aby se jednotlivci cítili sebevědomě ve svých rolích. Proto armáda používá modelové situace výcviku, kde pomocí směsice fyzického, emočního a duševního stresu působí na budoucí velitele, kteří v takto simulovaných podmínkách musí plnit svěřené úkoly. Pracují v malých skupinách s lidmi, které neznají, střídají vedoucí role tak, aby méně zkušení ovládali ty s vyšším postavením a požaduje se, aby vykonávali úkoly, které obvykle přikazují svým podřízeným. Všechna tato cvičení lze praktikovat i v civilním prostředí.

Diplomacie zvyšuje pověst

Ozbrojené složky se zapojují do budování vztahů s jinými národy v naději, že z toho budou mít prospěch obě země. Majitelé podniků, kteří hledají stejné typy produktivních spojení, tak zvyšují pověst svých společností. Tyto vztahy mohou vést k doporučení zákazníků, výměně nápadů týkajících se jednotlivých odvětví a ke zvýšení produktivity.

Odpovědnost

Odpovědnost je další složkou, kterou je třeba se učit od armády, protože společnosti, které jednají společensky odpovědně, jsou ty, které vytvářejí nejpozitivnější názory od okolních komunit. Implementace těchto technik z vojenského výcviku neznamená, že se stanete autoritářským nebo příliš náročným vůdcem. Cílem tohoto přístupu je namísto toho inspirovat týmy zaměstnanců k plnění všech úkolů a maximálnímu úsilí.

Udělejte si čas na rozhovor s personálem

Jednou z největších mylných představ o armádě je to, že řídí lidi pomocí strachu. Ve skutečnosti velitelé velmi pozorně naslouchají svým podřízeným. Je důležité dozvědět se o jejich soukromém životě, jejich zájmech, práci, kterou odvedli před vstupem do společnosti a jak se cítí ve své roli.

Musíte si dát čas na budování vztahů se svými zaměstnanci a porozumět jim jako člověku, ne někomu, kdo plní konkrétní úkol. Povzbuzuje to zaměstnance, aby s vámi zůstali, protože jsou schopni vidět svou dlouhodobou budoucnost ve vaší společnosti.

Vysvětlete lidem, co se děje s firmou

Když se armádní jednotka ocitne v obklíčení ví, že její situace není dobrá a zná, které scénáře mohou nastat. Může se pokusit z obklíčení probít nebo se může vzdát. Zná tedy míru rizika. V každém případě vojáci ví, co se děje a dít bude, protože tuto situaci cvičí a jsou na ni připraveni.

Ve firmě by to mělo být obdobné. Když se firmě nedaří, je potřeba zaměstnance se situací seznámit. Ujistit se, že zaměstnanci chápou, co management firmy dělá. Stanovit jasnou vizi a s tou všechny seznámit. Je důležité, aby se všichni zaměstnanci cítili součástí společnosti.

Investujte do kurzů pro zaměstnance, investujte do kurzů „dobrodružství“ 

Jednou z věcí, které armáda dělá velmi dobře, je, že naučí lidi vést a pracovat v týmu, prostřednictvím sportu nebo dobrodružství. Takové činnosti dávají lidem svobodu rozvíjet dovednosti, aniž by se museli obávat následků.

Je to také dobrá příležitost pro vedoucí a manažery prokázat, že důvěřují svému týmu. Jednou z aktivit, kterou my děláme, je vedení skupiny neznámým terénem. I když jde se skupinou zkušený vůdce, vede skupinu nejmladší člen. Je skvělé obrátit role lidí a dát mladším kolegům šanci cítit, jaké je to vést. 

Kombinace těchto vojenských výcvikových technik s vaší firemní výcvikovou strategií, může výrazně pomoci vašim zaměstnancům v jejich různých rolích. Školení, aby byli dobrými vůdci, týmovými hráči a sebevědomými pracovníky, může zlepšit jejich štěstí a spokojenost v práci a dodržování předpisů zajistí, že zůstanou na správné cestě. 


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.