Jak pomoci někomu, kdo je týraný?

Ať už máte podezření, že je týraná kamarádka nebo člen rodiny nebo jste byli svědky týrání, ​​neměly byste zůstat netečné a podniknout konkrétní kroky.

Jaké jsou známky toho, že je někdo týrán? Varovné signály jsem popsala v předchozím příspěvku pod názvem „Psychické týrání je větší problém, než si myslíte“.

Vědět nebo si myslet, že někdo, na kom vám záleží je v násilném vztahu, může být velmi těžké. Možná se bojíte o její bezpečnost a možná z dobrého důvodu. Možná ji budete chtít zachránit a budete ji přesvědčovat, aby tento vztah opustila, ale každý dospělý člověk musí učinit svá rozhodnutí sám. Týraná osoba nemusí být připravena nebo schopna zatím tento vztah opustit. Nejlepší pomocí je tedy takové osobě hlavně naslouchat.   

Každá situace je jiná a všichni zúčastnění lidé jsou také různí. Zde je několik způsobů, jak pomoci milovanému člověku, který je týraný:

Najděte si čas s takovou osobou hovořit.  Pokuste se, aby váš hovor byl veden v soukromí, kde nebudete ničím rozptylováni nebo rušeni. Pokud je to možné, navštivte svého blízkého osobně.

Dejte jí vědět, že máte obavy o její bezpečnost.  Buďte upřímná. Řekněte jí, že se o ní bojíte. Snažte se jí vysvětlit, že týrání je špatné. Možná neodpoví okamžitě nebo dokonce může týrání popírat a svého trýznitele omlouvat. Vyšlete k ní tedy signál, že jí chcete pomoci, a budete ji podporovat v jakémkoliv rozhodnutí, které učiní.

Podporujte.  Poslouchejte vám blízkou osobu. Mějte na paměti, že pro ni může být velmi těžké mluvit o týrání. Řekněte jí, že není na celou věc sama a že ji chcete pomoci. Pokud chce pomoc, zeptejte se jí, co pro ni můžete udělat.

Nabídněte konkrétní pomoc.  Nabídněte pomoc v péči o děti. Například zajištění jejich dopravy do školy a ze školy.

Volte vhodná slova.  Neříkejte: „Musíš odejít.“ Místo toho řekněte něco jako: „Mám strach přemýšlet o tom, co by se ti mohlo stát.“ Řekněte jí, že chápete, že její situace je velmi obtížná.

Pomozte jí vytvořit bezpečnostní plán. Ten může zahrnovat balení důležitých věcí, jako jsou rodné listy, oddací list, doklady prokazující dosažené vzdělání, pojistky, smlouvy a další. Domluvte si spolu „bezpečné“ slovo. Jedná se o kód, které může týraná osoba použít k tomu, aby vám oznámila, že je v nebezpečí, aniž by to věděl trýznitel. Může to také zahrnovat dohodu o místě, kde se s ní setkáte, pokud bude spěchat a nebude možné před tyranem komunikovat.

Povzbuďte ji, aby mluvila s někým, kdo ji může pomoci.  Nabídněte jí, že ji pomůžete najít nejbližší agenturu proti domácí násilí. Doprovoďte ji do této agentury nebo na policii. Mohou poskytnou cenné informace na základě zkušeností a mohou pomoci najít místní podporu a služby.

U nás je to například Bílý kruh bezpečí, který poskytuje pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. Tento spolek provozuje bezplatnou nonstop linku – 116 006. Pro své klienty má pobočky v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Praze. Když se podíváte na jejich webové stránky (www.bkb.cz), tak v záhlaví je slogan, který vystihuje vše: „Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme, již 28 let.“

Pokud se rozhodne zůstat ve vztahu, pokračujte v podpoře.  Týraná osoba se může rozhodnout zůstat ve vztahu, nebo může odejít a poté se ještě mnohokrát vrátit. To může být pro vás asi těžké pochopit, ale lidé zůstávají v takových vztazích z mnoha důvodů. Buďte jí tedy oporou, bez ohledu na to, co se rozhodne udělat.

Povzbuďte ji, aby dělala věci mimo tento urážlivý vztah.  Je důležité, aby viděla přátele a rodinu a byla s nimi v neustálém kontaktu.

Pokud se rozhodne odejít, pokračujte v poskytování pomoci.  Přestože byl tento vztah urážlivý, může se po ukončení cítit smutná a osamělá. Může také potřebovat pomoc při získávání nového bydlení, zaměstnání.

Dejte jí vědět, že pro ni budete vždycky, bez ohledu na to, zda ve vztahu zůstane nebo ne. Může být velmi frustrující vidět kamarádku nebo milovaného člověka zůstat v urážlivém vztahu. Ale pokud s ní svůj vztah ukončíte, má v budoucnu o jedno bezpečné místo méně. Nemůžete přinutit osobu, aby opustila vztah, ale můžete ji dát vědět, že ji pomůžete, ať už se rozhodne jakkoliv.

Mohu nahlásit domácí násilí nebo zneužívání?

Pokud slyšíte nebo vidíte domácí násilí nebo týrání dětí ve vašem sousedství nebo na veřejném místě, zavolejte na tísňovou linku policie – 158 nebo na jednotné evropské číslo tísňového volání – 112.  Nebojte se, zda se osoba bude za to, že jste zavolala zlobit. Pokud se bojíte o svou vlastní bezpečnost, nemusíte přeci uvádět své jméno.

Pokud chcete nahlásit týrání, ale nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, požádejte o pomoc policii nebo v případě dětí příslušné oddělení sociálně – právní ochrany dětí. Tyto kompetentní orgány mohou zneužívané osobě pomoci.

Pokud jste v bezprostředním nebezpečí, volejte tísňovou linku policie – 158 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání – 112.

Pokud nejste v bezprostředním nebezpečí, obraťte se na přátele, kterým věříte nebo na svou rodinu.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.