Fakta a mýty o násilí na ženách

O násilí na ženách existuje mnoho mýtů. Takové mýty však mohou ovlivnit samotné ženy a ty, kteří jim mohou pomoci.

Mnozí si myslí, že …

„Ženy zažívají násilí pouze na ulici.“

Faktem však je, že…

Místem násilí je často jejich vlastní domov, přičemž pachatelem je v drtivé většině případů manžel nebo partner. 

Mnozí si myslí, že …

„Cizinci zacházejí s manželkami mnohem hůř.“

Faktem však je, že…

Některé země nebo kultury nevyžadují lepší nebo horší muže, ale mužské násilí je tolerováno společností a není zakázáno.

Mnozí si myslí, že …

„Násilí páchané na ženách se týká pouze nižších sociálních vrstev a cizinců.“

Faktem však je, že…

Násilí se vyskytuje ve všech společenských vrstvách, kulturách, náboženstvích a v každém věku. Násilí je nezávislé na příjmu, vzdělání a sociálním postavení.

Mnozí si myslí, že…

„To je soukromá záležitost.“

Faktem však je, že….

Násilí není běžnou součástí vztahu. Oddací list přeci není povolením k násilí. Ženy musí mít právo na ochranu před násilím mužů.

Mnozí si myslí, že …

„Muž udeří jen proto, že pil.“

Faktem však je, že…

Žádný z výzkumů doposud neprokázal alkohol jako příčinu násilí. Alkohol je však často spouštěčem násilí. Opilství tedy není omluvou pro násilné jednání. Ne všichni opilci se totiž nevyhnutelně stanou násilníky.  

Mnozí si myslí, že …

„Nakonec si ho vybrala sama, tak co!“

Faktem však je, že…

I tímto tvrzením se snažíme přesunout odpovědnost za násilné činy na ženy. Těžko však je muž otevřeně násilnický na začátku vztahu. Násilí většinou začíná jemnými urážkami nebo verbálními hrozbami. Později omlouvá muž násilí jako jednorázové vykolejení a slibuje, že se to nebude již nikdy opakovat. Ženy však často snášejí násilí svého manžela nebo přítele, protože chtějí žít podle sociálního ideálu „zdravé rodiny“, po které v podstatě touží.

Jsou některé ženy více ohroženy fyzickým útokem než jiné?

Jednou z příčin zranění žen při fyzickém napadení je skutečnost, že ženy násilníka znají.

Za loňský rok oznámily ženy v Česku policii 651 případů znásilnění. 122 případů spáchaly osoby, které již byly v minulosti trestány a 79 případů spáchali cizinci. Objasnit se však podařilo pouze 67,4 % těchto případů. Dále policie řešila 63 případů sexuálního nátlaku a 722 případů pohlavního zneužívání. Nechávám na uvážení každé z vás, zda je to hodně nebo málo. Za mě? Je to znepokojující a klidu to rozhodně nepřidá.

A na závěr?

Jak mohu podpořit někoho, kdo byl fyzicky nebo sexuálně napaden?

Neobviňujte oběť, ujišťujte ji, že útok nebyl její vinou 

Nepokládejte napadené ženě otázky, jako například: „Jak jste se do této situace dostala?“ „Proč jste tam byla?“ nebo „To jste to nevěděla?“

Nabídka podpory

Dejte oběti vědět, že jste k dispozici, abyste ji pomohly. Může se cítit lépe, když ji doprovodíte na policejní oddělení nebo na ošetření. Pomozte ji postarat se o děti nebo uvařit, zatímco ona získává právní nebo lékařskou radu, protože prostřednictvím svých pocitů se rozhoduje, co bude dál.

Respektujte rozhodnutí oběti 

Mějte na paměti, že oběť si nemusí vybrat možnost, kterou byste si vybraly vy, kdyby vás napadly. Místo toho, abyste se snažila přesvědčit oběť, aby se vydala určitou cestou, pomozte jí znát její možnosti a respektovat její rozhodnutí, zatímco se snaží léčit a zotavovat se. Nezapomeňte, že oběť je v nejlepší pozici, aby rozhodla, která možnost je pro ni nejlepší.

Zajímejte se o problémy žen ve vašem okolí.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.