Mentální tréninkové techniky, které vás učiní být „odolnější a tvrdší“

Správné pozitivní myšlení nám pomáhá překonat jakékoliv překážky v životě, a to začíná tréninkem duševní houževnatosti.

Seznamte se se sedmi body mentální tréninkové techniky, kterou jsem se naučila a která mě provází životem při překonávání těžkých situací. Učinila mě odolnější, tvrdší a umožnila mi vážit si sebe a svých rozhodnutí.

1. Přiznejte si, že máte strach

Na začátku si udělejte vlastní analýzu a zeptejte se sama sebe, zda jste psychicky „tvrdá“ a zda máte z něčeho strach.  Obvyklá odpověď by asi měla znít, že „duševně odolní lidé strach nemají“. Realitou ale je, že i ti nejtvrdší lidé se bojí. Mnoho lidí, a to platí všeobecně pro ženy i muže, se snaží tvrdě jednat, když říkají, že se ničeho nebojí. Někdy si však lidé lžou tak dlouho, že začnou prostě věřit, že se nebojí, a to je špatně.

Musíte se naučit pohřbít své obavy. Pohřbíte tím i své vlastní pochybnosti.

Chcete-li být duševně odolnější, musíte čelit svým vlastním pochybnostem.

Zkuste si tedy toto cvičení:

Udělejte si seznam všech věcí, které vás opravdu děsí. Například se bojím, že se v kritické situaci nebudu moci starat o svou rodinu. Jakmile dokážete pojmenovat a poznat své obavy, můžete jim začít čelit a budovat si duševní vytrvalost v tomto procesu.

2. Dělejte věci, ve kterých nejste dobrá

Spousta lidí se snaží jednat tvrdě a podporují to tím, že se snaží prezentovat ve všem, v čem jsou dobří. Pokud se však těchto „tvrdých“ lidí zeptáte, zda by udělali to či ono, v čem dobří nejsou, obvykle se na něco vymluví.

Když se budete držet jen těch věcí, ve kterých jste dobrá, nikdy se nenaučíte nové dovednosti. 

Takže začněte dělat věci, ve kterých cítíte, že dobrá nejste. Trénujte je, tvrdě na sobě pracujte, krůček po krůčku se zlepšujte, dokud se vám nepodaří tuto překážku překonat. Tato mentální tréninková technika je dlouhou cestou k budování vaší houževnatosti.

3. Vytvořte si seznam věcí, které nemůžete ovládat

Slabí lidé se bojí věcí, které nemohou ovládat. To zastírají tím, že se snaží budit obdiv tím, že ovládají to, co je v jejich dosahu

Klasickým příkladem je kontrolující přítel, který požaduje, aby jeho přítelkyně nikam nechodila anebo aby se nestýkala se svými přáteli. Spíše než přiznat, že nemůže ovládat svou přítelkyni, snaží se s ní přítel jednat tvrdě a prosazovat svou moc.

Naopak duševně silní lidé vědí, že mohou ovládat jen sebe a své emoce.

Vytvořte si tedy seznam věcí, které nemůžete ovládat. Budete tak psychicky připravena se s nimi vypořádat, když věci nepůjdou tak, jak chcete vy.

4. Vyzkoušejte nové věci

Rutina je ničitel mentální houževnatosti. Ano, rutina má v našem životě své místo, ale za určitých okolností, když se držíte rutiny, nebudete schopny zvládnout změny. A všichni víme, že změny jsou součástí našeho života, proto jsou nevyhnutelné.

Chcete-li být duševně silné, musíte být připraveny přijímat změny a co nejlépe je využívat.  Snadnou a často zábavnou mentální tréninkovou technikou je jednoduše poznávat a vyzkoušet nové věci.

Cestujte na nová místa. Poznávejte nové lidi, kteří mají úplně jiné zájmy. Bavte se s lidmi, kteří mají jiné názory na svět. Pokud budete dělat tyto věci, donutí vás to řešit mnohdy drobné překážky a věřte, že i tento drobný proces podpoří vaši houževnatost.

5. Udělejte si seznam svých chyb a jděte dál

Psychicky slabí lidé mají tendenci dělat jednu ze dvou věcí.

Buď se dopouští stále stejných chyb nebo popírají, že se někdy chyby dopustili.

Chcete-li být duševně silné, musíte být schopny přijmout skutečnost, že někdy prostě chyby děláme. Pak musíte být schopny se z těchto chyb poučit a jít dál. Když to dokážete, nebudete se bát rizika a dělat chyby v budoucnu, a budete pravděpodobně méně selhávat, protože budete dělat kvalitnější rozhodnutí.

6. Jděte někam sama

Jednou z nejlepších metod psychického tréninku je trávit nějaký čas sama. Samozřejmě nemám na mysli sedět u televizoru nebo počítače a sama sebe rušit hlukem. Chci říct, že jste sama na klidném místě. Například jděte na procházku do přírody.

Když jste neustále obklopena lidmi, kteří vás rozptylují, je snadné ignorovat všechny vaše pochybnosti ve vaší mysli. Ale jakmile jste sama se sebou, začnou tyto pochybnosti vystupovat na povrch, takže se s nimi konečně můžete konečně konfrontovat a vypořádat. Potom si začnete sama sebe a svých rozhodnutí vážit.

7. Dělejte věci, které nejsou příjemné

Mnozí odborníci na duševní trénink doporučují postupně se vystavovat nepříjemným situacím, protože si tak prý na ně vytvoříte toleranci.

Dělat nepříjemné věci není jen o budování tolerance k určité věci (sprchováním studenou sprchou si mohu vybudovat toleranci k chladnému počasí). Kdykoliv překonáte něco nepříjemného, naučíte se vybudovat si ve vaší mysli další odhodlání. Toto řešení se týká i jiných oblastí života.

Například, pokud budete mluvit se svou tchyní namísto vyhýbání se jí, zjistíte, že zkušenost vám pomůže vybudovat odhodlání dělat jiné těžké úkoly, jako je třeba zůstat v klidu během nepříjemné situace.

Budování duševní houževnatosti stojí za to!

Vím, že spousta těchto mentálních tréninkových technik se jeví jako netradiční. Ale nenechte je zavrhnout jen proto, že vás děsí myšlenka na změnu nebo zkoušení nových věcí.

Podívejte se na sebe a zeptejte se: „Jsem opravdu duševně tvrdá? Nebo jsem jen jednala tvrdě?“ Protože, pokud tak jednáte, pak ještě nejste připravena na životní výzvy.


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.