Naše bezpečnost začíná v naší hlavě

Téma bezpečnosti žen u nás zatím moc trendy není. Mnohdy ani nevíme, co si přesně pod tím máme představit. Svou bezpečnost začneme vnímat, až když se nám něco stane.

Ženy svou bezpečnost všeobecně podceňují, a proto se tak často stávají snadným terčem útoků. Policie ve svých statistikách uvádí, že za celý loňský rok u nás došlo k šesti stům padesáti případům znásilnění a šedesáti třem případům sexuálního nátlaku. Tedy, téměř dva sexuální zločiny denně. Na velikost a počet obyvatel naší republiky si myslím, že je to docela dost.

Násilí na ženách je bohužel celosvětovým problémem a my si ho vůbec neuvědomujeme. Organizace spojených národů ve svých alarmujících statistikách odhaduje, že jedna ze tří žen zažila fyzické, nebo sexuální násilí, přičemž sto dvacet milionů dívek z celého světa bylo nuceno k sexuálním činům.  

Když jsem se zeptala devíti kamarádek, zda u sebe nosí nějaký obranný prostředek, byla jsem to pouze já. Matematicky jsem tedy jedna desetina, která má u sebe nějaký předmět, kterým se může bránit a zbylých devět desetin mých kamarádek sází na to,

že zrovna jim se nic nestane.

Bezpečnost je základní lidské právo a neměla by být považována za luxus pro ženy“, říká Anu Jain, podnikatelka a filantrop, která se věnuje oblasti zdravého životního stylu žen a dívek.

Sexuální obtěžování a útoky mohou být však pro samotnou ženu dalekosáhlé. Sama jsem ve své praxi viděla případy, kdy násilí poškodilo oběti nejen fyzicky, ale zejména duševně. Návratu fyzické síly dosáhly napadené ženy v řádu dnů, někdy týdnů. Psychické už bohužel nikdy. Často jim taková událost změnila celý život a bohužel nejen jim. Zasáhlo to jejich schopnost pracovat, chodit do školy. Zůstaly jen noční můry a úzkost. Obtížnost navazování nových vztahů a pocit odloučení od rodiny a přátel. Problémy s pamětí, problémy se soustředěním, vina a stud, což samozřejmě v konečném důsledku ovlivnilo jejich práva. Ovlivnilo to život jejich blízkých. Rodičů, sourozenců, partnerů, dětí, kamarádů a jejich rodin. Není to tedy jen „ta“ napadená, poškozená. Jsou to doslova desítky lidí, kterým taková událost přehodí životní výhybky a pošle je na jinou kolej, po které se rozběhne jiný život, ten smutnější. Bohužel, všechny napadené hovořily jedním jazykem,

myslela jsem si, že mě se to netýká.

Nezapomeňte, že v oblasti sexuálních trestných činů jsou pachatelé často známí, nebo dokonce i přátelé a ne cizí nebo neznámí lidé. Proto pečlivě přemýšlejte o tom, kdo vás doprovází nebo koho si přivedete domů.

Pachatelé sexuálních činů totiž často hledají „vhodné“ oběti. Rozhodují se intuitivně podle kritérií, jako je pohyb těla, výraz tváře a gesta. Prvním krokem před takovým pachatelem je tedy jistý, sebevědomý a důsledný postoj

Mýtus číslo 1 – žena se nemůže na krizovou situaci připravit

Ženy by se s prevencí měly naučit seznamovat. V určitém okamžiku se mě většina žen ptá, „Kdybych byla napadena, mohla bych se ubránit?“.  

Zejména podle mužů však nebudeme na tyto situace nikdy připraveny, ale to je omyl. Věřte mi, že se na svou ochranu připravit jde.

Důležité je vědět, že vše začíná v naší hlavě. Ano, některé ženy jsou přirozeně duševně tvrdé, ale nikoliv většina. Chci zdůraznit, že mozek je jako sval. Naši psychiku tedy můžeme cvičit a vycvičit, aby byla silnější.

Někdy totiž stačí pouze změnit zaběhnuté návyky a já rovnou přidávám několik tipů na zlepšení vašeho pocitu bezpečí:

  • upřednostněte světlé nebo osvětlené rušné ulice před tmavými a opuštěnými uličkami,
  • použijte raději TAXI místo jízdy s cizími lidmi,
  • pokud dáváte přednost veřejné dopravě, držte se v blízkosti řidiče a podívejte se, kde jsou nouzová tlačítka,
  • venku buďte vždy pozorná vůči svému okolí, nenechte se rozptylovat mobilním telefonem, nebo poslechem hlasité hudby,
  • cennosti a mobilní telefon mějte co nejblíž tělu v uzavřených vnitřních kapsách,
  • kabelku mějte vždy uzavřenou,
  • pokud jste obtěžována, pronásledována nebo skutečně napadena, křičte tak nahlas, jak jen můžete,
  • použijte na obranu svůj vlastní obranný prostředek – píšťalku, osobní alarm, pepřový sprej nebo použijte všechny užitečné předměty, jako jsou klíče, taška, kabelka nebo třeba i podpatky,
  • při dodržení zákonných podmínek můžete použít i střelnou zbraň, zde zdůrazňuji, při dodržení zákonných podmínek,
  • neváhejte použít tísňovou linku 158 nebo 112.

Tyto základní tipy mohou zvýšit váš osobní pocit bezpečí. Měly by pomoci lépe zvládat nebezpečné situace a v případě potřeby získat pomoc.

Tak, jako pečujete o své zdraví a krásu svého těla, měly byste se naučit pečovat o svou bezpečnost.

Nejlepší způsob, jak by se ženy měly chránit, je obezřetnost a učení se různým technikám, které mohou odradit nebo odrazit útočníka.

Mýtus číslo 2 – žena se nemůže nikdy ochránit, protože je slabá

Měly byste se učit posilovat vlastní mysl. Získáte tím potřebné informace, které vám umožní předvídat, identifikovat, vyhodnotit rizika vzniklé situace a vyhnout se tak násilným situacím dříve, než k nim dojde.  Vaše ochrana je skutečně zejména o tom, jak budete na krizové situace připraveny po psychické stránce. Nemusíte mít tedy obavu, že abyste se ochránily, tak musíte znát několik bojových sportů a chodit s několika pistolemi u pasu.

Zastávám názor, že důležitější, než jakákoli obranná bojová technika je vaše psychická příprava. A o tom to všechno je.

Být ochotná se bránit, to je nejdůležitější věc.

V neposlední řadě vám dává diskuse o vlastní bezpečnosti šanci spojit se s ostatními ženami, najít si nové kamarádky a zájmy. Věřte, že i o vaší bezpečnosti se dá dlouho hovořit a že i zde existují módní trendy.

Ženy a dívky by neměly osobní bezpečnost podceňovat. Já k tomu ze své praxe dodávám, že dětem, ženám a seniorům se dá ublížit jen jednou. Jsou to skupiny, které jsou nejvíce zranitelné.  


Facebook Instagram
ADSEC – consulting s.r.o.